Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Nešto više o nama

Ulaganjem u svoje zaposlenike, danas broji više visoko obrazovanih inženjera, ispitivača, različitih struka koji svojim stručnim ispitima i znanjem pokrivaju sve segmente i ovlaštenja tvrke.