O nama

Tvrtka je osnovana 27.04.2000. godine i od tada bilježi kontinuirani rast. Ulaganjem u svoje zaposlenike, danas broji više visoko obrazovanih inženjera,  ispitivača, različitih struka koji svojim stručnim ispitima i znanjem pokrivaju sve segmente i ovlaštenja tvrke.

Tvrtka ima viziju daljenjeg razvoja i usavršavanja u područjima Zaštite na radu, Zaštite od požara te Energetske unčikovitosti. Strategija tvrtke je implementiranje novih tehnologija i znanja u svrhu poboljšanja postojećih i instaliranje novih energetskih unčikovitijih sustava, kroz analizu i ispitivanja postojećih sustava te proračunom isplativosti koja se ostvarije primjenom  novih tehnologija u području grijanja, energetske unčikovitosti, različtih industrijskih pogona, itd.

Tvrtka podružnice

POLUS d.o.o. Vukovar, Podružnica I Slavonski Brod

 • Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod)
 • P.Krešimira Iv 32

POLUS d.o.o. Vukovar, Podružnica II Zagreb

 • Zagreb (Grad Zagreb)
 • Hanamanova 1

 

POLUS d.o.o.

 • Marka Marulića 9, 32010 Vukovar
 • info@polus.com.hr
 • tel/fax: 032/339-075
 • Matični broj 1499807
 • MBS 030067634
 • OIB 19498671843
 • Temeljni kapital 22.000,00 kuna
 • Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Osnivači/članovi društva: Mirko Putnik, OIB: 48479693449
 • Vukovar, Ustanička 8 - jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

 • Mirko Putnik, OIB: 48479693449
 • Vukovar, Ustanička 8
 • član uprave
 • direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja.

Ostali podaci:

Osnivač je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030067634. Temeljni kapital osnivača iznosi 22.000,00 kn.
Osnivač upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku sa MBS:030067634.

 

Predmet poslovanja

 • Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • Poslovi zaštite na radu-procjena opasnosti.
 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
 • izrada energetskih certifikata jednostavnih i složenih tehničkih sustava
 • energetsko certificiranje javne rasvjete
 • pregled i certificiranje sustava automatske regulacije

Ispitivanje i izdavanje potvrda o izvršenim ispitivanjima, u poslovima zaštite na radu i to za:

 • strojeve i uređaje s povećanim opasnostima
 •  radni okoliš u radnim prostorijama i prostorima izvan radnih prostorija i to: u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujama zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija;  u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu,
 • Obavljanje poslova na izradi procjene opasnosti u okviru poslova zaštite na radu,
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.
 • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • posredovanje u području zaštite na radu i zaštite od požara
 • instalacijski radovi
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacije u radnim i pomoćnim prostorijama

Pregled i ispitivanje električnih instalacija:

 • a) Neprekinutost zaštitnog vodiča, glavnog i dodatnog vodiča za izjednačavanje potencijala,
 • b) Otpor izolacije električne instalacije i niskonaponskih kabela,
 • c) Zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog dodira),
 • d) Zaštita galvanskim odvajanjem strujnih krugova,
 • e) Otpor uzemljenja,
 • f) Funkcionalnost
 • Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje
 • Mjerenje i ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • POLUS d.o.o.
 • Marka Marulića 9, 32010 Vukovar
 • info@polus.com.hr
 • tel/fax: 032/339-075
 • Matični broj 1499807
 • MBS 030067634
 • OIB 19498671843