Usluge

Mi smo poduzeće koje se bavi slijedećim djelatnostima:

Zaštita na radu

 • Ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanja faktora radnog okoliša (mikroklima, buka, osvjetljenost)
 • Izrade procjena opasnosti
 • Izrade procjena opasnosti za rad s računalom
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Vođenje poslova zaštite na radu za male poslodavce
 • Obavljanje poslova koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinatora II

Zaštita od požara

 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
 • Ispitivanja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • Izrada pravilnika zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje sigurnosne rasvjete (protupanične)
 • Ispitivanje sustava za zaštitu od munje
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta