Zaštita od požara

Sve pravne osobe prema Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti i spašavanju imaju nekoliko obaveza.

Sve pravne osobe prema Zakonu o zaštiti od požara imaju nekoliko obaveza.

Prvenstveno sve pravne osobe, odnosno poslodavci, dužni su svim zaposlenicima (što uključuje i vlasnike tvrtki i obrta) omogućiti na svoj teret osposobljavanje za početno gašenje požara. Osposobljavanje traje 8 sati i mogu ga provesti samo za to ovlaštene tvrtke.
Također je potrebno osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata, ovisno o djelatnosti. Tvrtke koje u svojim prostorima koriste plin (bilo u radnim procesima, bilo samo za zagrijavanje vode u plinskom bojleru) dužne su provesti ispitivanje plinske instalacije i svih plinskih trošila svake godine.

U zaštitu od požara spadaju i sustavi za dojavu i gašenje požara, kao što su detektori dima, plina, topline, protupožarna tipkala i ručni javljači požara, sprinkler sustavi i ostali sustavi gašenja požara, hidranti i vatrogasni aparati, te sustavi za sprečavanje širenja dima i požara – protupožarni zidovi, protupožarna vrata, protupožarne zaklopke. Sve navedene sustave potrebno je ispitivati svake godine barem jednom. U taj dio spadaju i sustavi protupanične rasvjete.
Također je potrebno provesti ispitivanje kotlovnica koje obuhvaća ispitivanje povezanosti metalnih masa, ventilacije u kotlovnici, opreme, električnih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara i plinodojavnih sustava.

Ukoliko se tvrtka bavi djelatnostima koje mogu uzrokovati eksplozije (npr u radnom procesu se javljaju zapaljive prašine i plinovi, kao kod lakirnica, miješanja boja, korištenja razrijeđivača, korištenje prašina lijekova i ostalih prašina koje se mogu zapaliti) potrebno je provesti ispitivanja povezanosti metalnih masa i spriječiti pojavu statičkog elektriciteta koji može uzrokovati zapaljenje i eksploziju. U takvim situacijama potrebno je provesti ispitivanja otpora poda te osigurati potrebnu ventilaciju, a ako to nije moguće onda koristiti opremu namijenjenu prostorima s eksplozivnom atmosferom.

Vatrogasni aparati se moraju redovito, jednom godišnje, servisirati u za to ovlaštenom servisu.

U zaštitu od požara ulazi i ispitivanje gromobrana i otpora električne instalaicije, no rokovi za ispitivanje ovih uvjeta su blaži.

Ostale odredbe propisuju jasno naznačene evakuacije puteve koji moraju biti uvijek slobodni.

Prema Zakono o zaštiti od požara nepoštovanje ovih obaveza za sobom povlači kazne od 15.000,00 kn do 150.000,00 kn za pravnu osobu te od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn za fizičku osobu, odnosno vlasnika tvrtke.
Svaka pravna osoba za poslove obavljanja zaštite od požara može zaposliti vanjsku osobu sa položenim stručnim ispitima koji će to obavljati umjesto nje.

Ako imate pitanja vezana uz požar te želite ugovoriti ispitivanja navedenih sustava možete se obratiti tvrtci POLUS d.o.o. biro putem ove kontakt stranice.

Tvrtka POLUS d.o.o.nositelj je ovlaštenja za:

  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara čl. 20 ZOP-a;
  • Ispitivanje ispravnosti sustava za spriječavanje širenja dima i požara
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Također nudimo usluge vođenja evidencije, izradu planova evakuacije i spašavanja, pravilnika o zaštiti od požara te osposobljavanja zaposlenika za početno gašenje požara.